Cele mai cumparate

Informatii

Oferte speciale

Incalzire in pardoseala

Termeni și condiții de utilizare

TERMENI SI CONDITII CONTRACTUALE

Prezentele conditii contractuale se vor aplica :
- tuturor vanzarilor de bunuri si servicii efectuate de catre KANJI INTEGRAL SRL, prin intermediul magazinului virtual www.incalzirepardoseala.ro catre cumparatori persoane fizice sau juridice si pot fi modificate numai cu acordul scris al ambelor parti.
- tuturor persoanelor fizice si juridice care furnizeaza online informatii personale in scopul achizitiei de produse si servicii prin intermediul magazinului virtual www.incalzirepardoseala.ro, al caror demers nu s-a materializat in mod obligatoriu intr-o comanda.

1. DEFINITII:
Cumparator - orice persoana fizica sau juridica ce emite o Comanda.


Vanzator - societatea comerciala KANJI INTEGRAL SRL, avand sediul social in Bucuresti, str. Pietei, nr. 60, Sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/15737/2017, avand CUI 38212116, telefon : 0740.764.396, e-mail :  office@incalzirepardoseala.ro

Solicitant - persoana fizica pe numele careia s-a emis o oferta, o factura proforma, o comanda nefinalizata.

Consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane constituite în asociaţii, care, în executarea contractelor care intră sub incidenţa Ordonantei 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

Bunuri si Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului.

Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile iar Cumparatorul se obliga sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.

Drepturi de proprietate Intelectuala (DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii.
Specificatii - toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor, astfel cum sunt precizate in Comanda.


2. OBIECT

Achizitionarea de catre Cumparator a produselor comercializate de Vanzator, in cantitatea, calitatea si sortimentele precizate in Comanda electronica.


3. EXECUTAREA CONTRACTULUI


Prin lansarea unei comenzi electronice pe www.incalzirepardoseala.ro , Cumparatorul, respectiv Solicitantul este de acord cu prezentele Conditii Contractuale.
Orice comanda lansata pe site-ul www.incalzirepardoseala.ro este supusa acceptarii de catre Vanzator. Acceptarea comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.
In cazul in care, din motive independente de vointa sa, Vanzatorul nu poate respecta termenul de livrare, va informa despre acest aspect pe Cumparator, totodata comunicandu-i noul termen estimat de livrare. Vanzatorul are in egala masura dreptul de a informa Cumparatorul ca este in imposibilitate de a-si onora obligatiile, fara ca in aceasta situatie sa-i poata fi imputate penalitati de intarziere, daune sau alte sume cu titlu de despagubire.
In cazul aparitiei unui impediment la livrare sau receptie cauzat de Cumparator, acesta va suporta toate costurile ivite sau care se pot ivi.
In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat sau catre reprezentantul Cumparatorului.
Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si transmiterea documentelor insotitoare.
Vanzatorul va efectua livrarea Bunurilor, dupa cum urmeaza:

In Romania
- prin firma de curierat FAN COURIER
La receptia bunurilor, Cumparatorul va semna avizul de insotire al marfii, sau dupa caz, documentele puse la dispozitie de catre societatea de curierat.


4. OBLIGATIILE VANZATORULUI


a) sa livreze produsele comandate de catre Cumparator respectand cantitatea, calitatea si specificatiile stipulate in comanda si cu respectarea termenelor;
b) sa livreze produsele aferente comenzilor acceptate, in termen de 3 zile:
- de la acceptarea comenzii, in cazul platii prin ramburs;
- de la incasarea in cont a avansului, atunci cand livrarea este conditionata de plata unui avans;
- de la incasarea in cont a pretului, in cazul platii prin virament;
c) sa accepte retunarea produselor in cazul in care a primit o notificare scrisa in acest sens de la Cumparator, in termenul de 10 zile de la primirea produselor, in cazul vanzarii de bunuri sau de la incheierea contractului, in cazul prestarii de servicii, in acord cu prevederile art 8 din prezentele Conditii contractuale;
d) sa ofere Cumparatorului orice informatii suplimentare solicita acesta cu privire la bunurile comercializate. Informatiile prezentate pe site-ul Vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa Vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat; de asemenea, din considerente tehnice, imaginile produselor au caracter informativ, pot diferi de realitate si pot contine accesorii neilustrate.


5. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

- sa completeze formularul de comanda cu toate datele solicitate de Vanzator;
- atunci cand i se solicita date / informatii, sa ofere date si/sau informatii reale si corecte;
- sa receptioneze produsele comandate si livrate, la data stabilita in acest scop;
- sa semneze certificatul de garantie emis pentru produsul achizitionat
- sa pastreze si sa exploateze produsele achizitionate prin intermediul site-ului www.incalzirepardoseala.ro in conditiile indicate de Vanzator;
- sa respecte termenele si modalitatile de plata stabilite, sub sanctiunea platii de penalitati pentru intarzierea la plata;
- sa nu posteze pe site cuvinte, comentarii defaimatoare, jignitoare, obscene sau deranjante in orice alt fel pentru vanzator sau pentru ceilalti utilizatori ai site-ului;
- sa nu publice comentarii, impresii, articole fictive, mincinoase, defaimatoare despre vanzator sau bunurile comercializate de acesta.

Incalcarea oricareia din obligatiile prevazute in prezentele Conditii contractuale atrage obligarea Cumparatorului de a repara prejudiciul cauzat.


6. PRET, FACTURARE, PLATA SI PENALITATI


Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru marfurile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.
In cazul in care Cumparatorul intarzie plata marfurilor in termenul prevazut in factura emisa de Vanzator, este obligat la plata unei penalitati de 0,15% pe zi din suma datorata.
In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau de livrarea produselor, partile vor stabili, de comun acord, un nou termen de onorare a comenzii si/sau transmitere a facturii.
Modalitati de plata pentru persoane fizice şi juridice.
a). Ramburs
Valoarea marfii comandate se va plati in momentul primirii coletului. Coletul va contine produsul, accesoriile (dupa caz), manualul de utilizare, garantia si factura fiscala.
Pentru anumite comenzi trimise prin curierat cu plata ramburs, se poate cere plata unui avans de minim 20% din valoarea totala. În cazul în care clientul anuleaza comanda dupa ce aceasta a fost expediata, din suma platita drept avans se retin costurile de expediere si returnare.
b). Prin virament bancar

Dupa confirmarea comenzii de catre noi se va emite o factura proforma pentru produsele comandate. Factura va fi trimisa prin e-mail sau fax .
Pe factura vor fi inscrise in mod obligatoriu datele de identificare ale Vanzatorului, inclusiv contul si banca pentru efectuarea platii:
Datele noastre sunt:

SC KANJI INTEGRAL SRL
Bucuresti, Str Pietei, Nr 60
Nr. Reg. Comert: J40/15737/2017
C.I.F.: 38212116
Cod IBAN: RO28BREL0002001563430100
Banca : Libra Bank

Pentru produsele a caror contravaloare se achita prin virament bancar, termenul de livrare se calculeaza incepand cu data incasarii sumelor in contul Vanzatorului.


7. TRANSFERUL PROPRIETATII


Cumparatorul va dobandi dreptul de proprietate asupra Bunurilor in momentul incasarii pretului de catre Vanzator, respectiv la data creditarii contului Vanzatorului cu suma indicata drept pret, fie catre societatea de curierat (in cazul platii prin ramburs), fie chiar de catre Cumparator.

8. RETURNAREA BUNURILOR


Conform prevederilor Ordonantei 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. Prin urmare, Consumatorul poate returna produsele cumparate in ambalajul original si in aceeasi stare in care au fost receptionate, cu suportarea cheltuielilor aferente transportului.
SC KANJI INTEGRAL SRL va inapoia contravaloarea comenzii prin transfer bancar, in cel mult 30 de zile de la data denuntarii in scris a contractului, cu conditia primirii bunurilor in termenul de mai sus. Suma inapoiata Consumatorului nu include cheltuielile de transport. Nu se accepta pentru returnare produse care prezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, socuri, produse care prezinta semne de uzura, etc.
Pentru situatiile in care livrarile sunt efectuate de catre personalul Vanzatorului, precum si in cazul ridicarii produselor de la magazinul / depozitul Vanzatorului, Cumparatorul are obligatia de a verificarea si testa bunurile in prezenta reprezentantului SC KANJI INTEGRAL SRL Acest caz nu poate fi considerat comert la distanta si ca urmare consumatorul nu beneficiaza de dreptul de denuntare a contractului in termen de 10 zile. Consumatorul nu este obligat sa semneze primirea produsului pana la testarea corespunzatoare a acestuia.

9. GARANTII

Toate produsele comercializate de catre site-ul www.incalzirepardoseala.ro, beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Produsele sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte.
In cazul produselor vandute si livrate de www.incalzirepardoseala.ro, certificatele de garantie fie sunt emise direct de producator, fie sunt emise de catre SC KANJI INTEGRAL SRL; in cazul in care certificatele de garantie sunt emise de SC KANJI INTEGRAL SRL, produsul reclamat defect in perioada de garantie trebuie expediat la SC KANJI INTEGRAL SRL, costurile de expeditie sunt suportate de catre Vanzator.
In cazul certificatelor de garantie emise de producatori, produsul reclamat defect in perioada de garantie trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service mentionat in certificat. Acest centru autorizat de producator va prelua intreaga responsabilitate a rezolvarii garantiei.
Lipsa certificatului de garantie al produsului trebuie semnalata in maxim 48 ore de la receptia marfii pe adresa contact@incalzirepardoseala.ro. Nicio sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare.


10. RASPUNDERE CONTRACTUALA


Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate de catre parti poate atrage pentru partea in culpa plata de penalitati si despagubiri.
SC KANJI INTEGRAL SRL nu isi asuma responsabilitatea si nu poate fi facuta responsabila pentru pagubele aparute prin folosirea in orice fel a produselor cumparate prin intermediul site-ului www.incalzirepardoseala.ro, pentru problemele de compatibilitate cu produsele achizitionate de la alte firme, precum si in cazul in care in care produsele achizitionate de la firma SC KANJI INTEGRAL SRL sunt folosite in conditii care nu corespund cu performantele si specificatiile tehnice ale produsului respectiv. Datorita volumului mare de produse aflate in baza de date, SC KANJI INTEGRAL SRL nu garanteaza ca descrierea acestora (imagini, specificatii tehnice, pret) sau continutul site-ului www.sculesantier.ro este exact, complet actualizat sau fara erori. Datorita modificarilor caracteristicilor sau a design-ului de catre producatori (fara o notificare prealabila), produsele livrate pot diferi in orice mod de imaginile afisate pe site. In cazul in care preturile sau alte detalii referitoare la produse au fost afisate gresit, inclusiv din cauza faptului ca au fost operate gresit in baza de date, SC KANJI INTEGRAL SRL are dreptul sa anuleze livrarea produsul respectiv si sa anunte clientul despre eroarea aparuta, in cel mai scurt timp, daca livrarea nu a avut loc. SC KANJI INTEGRAL SRL nu poate fi facuta in nici un fel responsabila pentru pagubele sau prejudiciile rezultate din neonorarea comenzilor. Valoarea maxima a obligatiilor fata de orice client in cazul nelivrarii sau livrarii necorespunzatoare a produselor se reduce strict la valoarea sumelor incasate sau de incasat de la clientul respectiv.


11. FORTA MAJORA

Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a obligatii sale, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice in scris celeilalte parti, in termen de 5 zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. In acelasi termen va fi notificata si incetarea evenimentului de forta majora.
In termen de 10 (zece) zile de la producerea evenimentului de forta majora, partea care il invoca este obligata sa transmita celeilalte parti dovada survenirii acestuia, certificata de Camera de Comert si Industrie sau de o alta autoritate competenta de la locul producerii.
Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la producere evenimentul de forta majora nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde plata de daune-interese. Intr-o astfel de situatie partile vor avea totusi obligatia ducerii la indeplinire a tuturor obligatiilor devenite scadente inainte de momentul survenirii evenimentului de forta majora.


12. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vanzatorul isi rezerva dreptul de a stoca informatii despre vizitatorii site-ului, solicitanti, cumparatori, respectiv: nume, adresa, email, telefon, CNP, produse comandate, pe durata necesara indeplinirii comenzilor, comunicarea informatiilor despre promotii, precum si in vederea realizarii de statistici.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SC KANJI INTEGRAL SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale comunicate de Cumparator. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operatorii Vanzatorului. Scopul colectarii datelor este: emiterea facturii fiscale, informarea Cumparatorului asupra stadiului comenzii si expedierea catre acesta a produselor comandate.
Refuzul Cumparatorului de a furniza aceste date determina imposibilitatea efectuarii comenzii.
Conform Legii nr. 677/2001, Cumparatorul beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de a solicita stergerea datelor din baza de date, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
Vanzatorul se obliga sa nu furnizeze nici o informatie (nume, adrese, comenzi etc) la terte parti cu exceptia curierului sau postei. Datele personale ale clientilor vor putea fi transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritati in drept sa efectueze orice verificari justificate in baza legii, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare.
Este interzisa furnizarea de date false sau incomplete cand se completeaza o comanda, caz in care Vanzatorul isi rezerva dreptul de a intreprinde masuri legale impotriva persoanelor in cauza.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).

13. LEGEA APLICABILA, LITIGII

Prezentul contract este supus legii romane. Litigiile de orice fel decurgând din executarea contractului se vor soluţiona de către părţi pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instantelor competente.

14. DESEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE

Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane in cazul in care nu sunt colectate selectiv.
Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 - referitoare la protectia mediului, OUG 78/2000 - privind regimul deseurilor, in temeiul dispozitiilor art. 10 din H.G 448/2005, privind deseurile de echipamente electrice si electronice, clientii vor avea in vedere urmatoarele:
- clientii au obligatia de a nu elimina deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate si de a colecta selectiv aceste DEEE;
- colectarea acestor deseuri (DEEE) se va efectua prin puncte de colectare selective puse la dispozitia producatorilor de catre Autoritatile administratiei publice locale care au obligatia potrivit art.5 alin.1 ) din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodariile particulare si de a pune la dispozitia producatorilor spatiile necesare pentru infiintarea punctelor de colectare a DEEE;
- clientii pot preda DEEE in mod gratuit la punctele de colectare specificate in momentul achizitiei unui produs nou din aceeasi categorie.
Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice fac obiectul unei colectari separate reprezinta o pubela cu roti barata cu doua linii in forma de X. Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari selective.


15. ALTE CLAUZE


Cesiunea contractului
Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractate.
Drepturi de autor
Elemente din continutul site-ului - elemente de grafica Web, scripturi, logo-uri, icon-uri, imagini, programe, baze de date - sunt proprietatea SC KANJI INTEGRAL SRL si sunt aparate de legea pentru protectia drepturilor de autor. Folosirea fara acordul scris al SC KANJI INTEGRAL SRL a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.
Recomandari
Prin inregistrarea ca membru Cumparatorul:
- va avea un nume de utilizator (adresa de e-mail) si o parola.
- este responsabil de pastrarea in siguranta a numelui de utilizator si a parolei de acces ca membru al site-ului www.incalzirepardoseala.ro, fiind raspunzator pentru orice activitate desfasurata sub numele de utilizator inregistrat;
- se obliga sa instiinteze de indata Vanzatorul despre orice suspiciune de activitate neautorizata sub numele de utilizator inregistrat.
Persoanele care acceseaza site-ul www.incalzirepardoseala.ro pot face comentarii, pot trimite sugestii, intrebari sau alte informatii, atata timp cat continutul lor nu este: ilegal, obscen, defaimator, amenintator, nu incalca drepturile de proprietate intelectuala, nu tulbura in nici un fel viata privata a altor persoane, nu contine virusi. SC KANJI INTEGRAL SRL are dreptul (nu si obligatia) de a sterge orice astfel de mesaje identificate pe site.
SC KANJI INTEGRAL SRL nu va fi responsabila si nu va putea fi obligata la nici un fel de despagubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicari.
Newsletter
Abonare si dezabonarea la newsletterul distribuit de site-ul www.incalzirepardoseala.ro este gratuita si voluntara, si implica acceptarea urmatorilor termeni de utilizare:
- mesajele trimise ca urmare a abonarii la newsletter nu pot fi considerate nesolicitate
- dezabonarea de la newsletter se poate realiza in orice moment prin trimiterea unui mesaj la adresa: contact@incalzirepardoseala.ro. sau prin accesarea casutei ‚Dezabonare’ din comunicarile primite;
- mesajele trimise respecta prevederile Legii Comertului Electronic in ceea ce priveste comunicarea comerciala, asa cum este ea stipulata de legislatia romaneasca si internationala.

Optarea pentru abonarea la newsletter implica acceptul utilizatorilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de compania SC KANJI INTEGRAL SRL
Vanzatorul isi rezerva dreptul de a utiliza adresele IP pentru a efectua statistici cu privire la numarul de vizitatori ai site-ului.

Prezentele Conditii contractuale au fost incheiate cu respectarea legislatiei in vigoare (Lege nr. 363/2007:"privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor; Lege nr. 449/2003: